USDBRO­*USDRUB

FX_IDC:USDBRO­*FOREXCOM:USDRUB IDC
FX_IDC:USDBRO­*FOREXCOM:USDRUB
USDBRO­*USDRUB IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức cập nhật