USDBRO­*USDRUB FX_IDC:USDBRO­*FOREXCOM:USDRUB

FX_IDC:USDBRO­*FOREXCOM:USDRUB IDC
FX_IDC:USDBRO­*FOREXCOM:USDRUB
USDBRO­*USDRUB IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

USDBRO*USDRUB

Giao dịch USDBRO*USDRUB với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản