GBP­-CHF

LSE:GBP­-LSE:CHF LSE
LSE:GBP­-LSE:CHF
GBP­-CHF LSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo GBP-CHF