FB­+NFLX­+AAPL­+AMZN
NASDAQ:FB­+NASDAQ:NFLX­+NASDAQ:AAPL­+NASDAQ:AMZN NASDAQ

NASDAQ:FB­+NASDAQ:NFLX­+NASDAQ:AAPL­+NASDAQ:AMZN
FB­+NFLX­+AAPL­+AMZN NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

FB+NFLX+AAPL+AMZN