AngusMcK

Về tôi Like to buy momentum stocks after a pullback with signs of recovery.
Đã tham gia Sydney, Australia supertrail.io
ENGLISH language moderator. Momentum Trend Trader. Creator of the SuperTrail Trailing Stop Loss Indicator - https://www.Supertrail.io
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Germany
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
32485
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
43836
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
60
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
24
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vancouver, Canada
13648
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Austin, TX
1066
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
335
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
9946
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
272
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
58
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
124
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
32
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
California, USA
2561
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3570
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Estonia
21329
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9707
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8086
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Europe
28735
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5210
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6474
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13554
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ALF
ALFI, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NEL
NEL ASA
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SWF
SELFWEALTH LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CUV
CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RMD
RESMED INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GZL
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SWM
SEVEN WEST MEDIA LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NHC
NEW HOPE CORPORATION LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LNG
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SMR
STANMORE RESOURCES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GSS
GENETIC SIGNATURES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NWH
NRW HOLDINGS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ATS
AUSTRALIS OIL & GAS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AMI
AURELIA METALS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CVN
CARNARVON PETROLEUM LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GLL
GALILEE ENERGY LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
COE
COOPER ENERGY LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GMD
GENESIS MINERALS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RBLX
Roblox Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BRN
BRAINCHIP HOLDINGS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BIGC
BigCommerce Holdings, Inc. - Series 1
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NST
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MGX
MOUNT GIBSON IRON LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MCP
MCPHERSON'S LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NBL
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RCL
READCLOUD LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RHP
RHIPE LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MCA
MURRAY COD AUSTRALIA LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PHK
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MYE
MASTERMYNE GROUP LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SEH
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ASH
ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PBP
PROBIOTEC LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
OPG
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PAR
PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LAA
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư