AnoviousGenus

Về tôi I started trading crypto in 2016. My first trade was TRX I bought it at 0.000000002 and sold it at $.24!!! My initial investment was 1700. I took a few years off got back to work roofing and now I’m back trading again. I could use a Mentor or two
Đã tham gia Florida
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Chicago, USA
1317
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Purcell, OK - USA
2207
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
20930
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42523
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
49794
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
32
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
48
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6583
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
525
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
16324
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
268
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối The Moon
212
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
14848
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7451
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York / New Jersey
184
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư