Astute_

Đã tham gia
Take advantage of my free daily analytics. The trading statistics below.
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
UKOIL
Crude Oil (Brent)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SIH2019
US DOLLAR-RUBLE FUTURES (MAR 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MXZ2018
MICEX INDEX FUTURES (DEC 2018)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RIH2019
RTS INDEX FUTURES (MAR 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ESH2019
E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư