Bipolar_trader

Về tôi Master of Business Administration (Finance) Engineering (Mech) Speciality: Mining & Metals https://twitter.com/bipolar_trader Join and we both get up to $30: https://bit.ly/2SZ6Qb8 ✔
Đã tham gia
RP = w1R1 + w2R2. Thanks and safe trading
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
30
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
22
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York, NY, USA
288
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TradingView
5918
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
365
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
147
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
301
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
85
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
78
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối algeria
45
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
190
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
363
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Sète, France
54
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
328
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
86
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ACDC
ETFS ACDC ETF UNITS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ALL
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SVL
SILVER MINES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IMU
IMUGENE LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ECS
ECS BOTANICS HOLDINGS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SUD
SUDA PHARMACEUTICALS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CLI
CROPLOGIC LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IPD
IMPEDIMED LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IP1
INTEGRATED PAYMENT TECHNOLOGIES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EOS
ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IME
IMEXHS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AB1
AIR BERLIN PLC EO -,25
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ALU
ALTIUM LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EHL
EMECO HOLDINGS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EM1
EMERGE GAMING LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SPT
SPLITIT PAYMENTS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LLC
LENDLEASE GROUP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
JHG
JANUS HENDERSON GROUP PLC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MLM
METALLICA MINERALS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SAR
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SBR
SABRE RESOURCES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DJI
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ATH
ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MA1
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SVD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BIT
BIOTRON LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AFL
AF LEGAL GROUP LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PAA
PHARMAUST LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EMV
EMVISION MEDICAL DEVICES LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CLQ
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ANO
ADVANCE NANOTEK LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BWX
BWX LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MAH
MACMAHON HOLDINGS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EXL
ELIXINOL WELLNESS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RBL
REDBUBBLE LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MP1
MEGAPORT LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư