Bolivar21

Về tôi I'm a scalping trader with accurate strategies. Spot and Futures. Life is so good.
Đã tham gia WhatsApp +584123063048
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối España
2311
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối España
820
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư