CCLEE4236

Về tôi Using my own way to analysis chart (Target price and Cut loss price). Find suitable risk and reward ratio to invest/trade. Let's discuss and share your opinion together. ****All ideas for education tracking record only not a buy call*****
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
SNTORIA
SENTORIA GROUP BERHAD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư