Caboss

Về tôi Net a trader, just looking for chance.
Đã tham gia Indonesia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối
27
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Hungary
8807
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE
101500
0
228
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Singapore
23
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
530
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
41
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Denmark
8027
0
27
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Cyprus
2164
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
226
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IONI
I-ON Digital Corp.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IBM
International Business Machines Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
INTC
Intel Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BCE
BCE, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PKX
POSCO
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MDU
MDU Resources Group, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SNE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HPQ
HP Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HZNFF
Horizon Oil Ltd.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CHL
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MSM
MSC Industrial Direct Company, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
YY
JOYY Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CACI
CACI International, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EAF
GrafTech International Ltd.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LND
Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NC
NACCO Industries, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư