CaseySprenger

Về tôi 17 year old investor and trader and aspiring CFP. Why not start young?
Đã tham gia Colorado
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
5817
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA 🇺🇸
8760
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
1988
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
713
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA 🇺🇸🇨🇴🇨🇦🇩🇪🇿🇦🇬🇧🇷🇺🇨🇳
21118
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Canada
668
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối https://discord.gg/tcS7d7F
1290
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United States
684
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Thailand
3421
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư