Darius-Lee

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
13 % forex 6 % cổ phiếu 81 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
OANDA:XAUUSD 44% | 7 FOREXCOM:XAUUSD 31% | 5 RACE 6% | 1 EURUSD 6% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư