DouglasDavison

Về tôi Founded in 2017, Douglas Davison Group is a team of professional traders and analysts specialized in financial markets. We provide a wide range of financial services to a diversified client base that includes institutions, corporations and individuals.
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 40% | 2 EURGBP 20% | 1 FX:EURUSD 20% | 1 FX_IDC:EURUSD 20% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư