DucNguyen228

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
56 % forex 22 % tiền điện tử 11 % cổ phiếu 11 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
ADAUSDT 11% | 1 BTCUSDTPERP 11% | 1 EURJPY 11% | 1 DBC 11% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư