FCP_Channel_By_Athena

Về tôi FCP Channel chia sẻ về phương pháp giao dịch ưu việt, tỉ lệ thắng 80-85%. Set up dựa trên 2 kênh Fibonacci để xác định điểm ra/vào lệnh một cách hoàn hảo theo tỉ lệ vàng. Áp dụng được cho tất cả các thị trường tài chính (Vàng, Crypto, Forex...)
Đã tham gia
FCP Channel by Athena
Phân bổ Thị trường
36 % các chỉ báo 27 % forex 36 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 27% | 3 TVC:DXY 27% | 3 EURCAD 9% | 1 CAPITALCOM:DXY 9% | 1
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10136
875
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1270
252
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39
31
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư