FX-Plus

Về tôi I am professional "Currency Analyst"and full time trader. I use 2 strategies for scalping and swing trades. Technical and Fundamental Analysis combined are behind my success story. Join for more information https://t.me/forextechnicalsandfundamentals
Đã tham gia Australia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami, FL
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Italy
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
30
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
25
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Canada
71
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
18021
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
27671
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
68107
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
FPH
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư