FxzoomsSignal

Về tôi Tham gia thị trường tài chính 10 năm trải qua nhiều thăng trầm. Một bài học xương máu để thôi không bao giờ lặp lại trong tương lai: 1. Bỏ qua phân tích kỹ thuật 2. Bỏ qua chất xúc tác dẫn đến biến động giá 3. Quản trị vốn một cách tùy tiện
Đã tham gia
Thị trường không có chỗ cho sự cẩu thả và lười biếng!
Phân bổ Thị trường
61 % tiền điện tử 23 % forex 3 % các chỉ báo 13 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 16% | 5 GBPUSD 10% | 3 XAUUSD 10% | 3 TRXPERP 6% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
85841
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
21164
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27294
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
40171
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1651
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
98481
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
441
555
76
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43395
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48777
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17377
0
78
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3523
19
4994
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
80368
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14772
1625
9752
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
126856
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
372272
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33248
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư