Gandalf1

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Mayfair & France
9158
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4998
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Cornelius, NC
3384
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
4941
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
36018
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
🌎​
16590
0
78
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1770
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
50840
33
148
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
44575
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
235
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
394
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Bitcoin Extremist
10896
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1719
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10051
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
45685
0
179
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối San Diego - Berlin
93
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Samadhi
110615
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 👀 Artem Shevelev 🇺🇦
24645
0
147
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Dukhan, Qatar
3416
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1514
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS
BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư