GorkemTaha

Pro+
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
3646
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Everywhere
4946
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Kenya
2043
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến TradingView
7318
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
20348
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
18688
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
62896
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
23981
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47361
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
55192
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư