Hadoosh

Về tôi Money is made by sitting, not trading.
Đã tham gia Iran
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối London
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
131
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Limassol Cyprus
5821
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
25885
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Romania
10546
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 👀 Artem Shevelev 🇺🇦
23822
0
147
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Earth
4849
12
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 🌎​
13855
0
78
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
20100
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
58633
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
40328
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Nigeria
14699
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Russia
94767
0
1463
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia, Moscow
2059
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Still EARTH
17375
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Global Village
225
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến USA
377
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
40001
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SXPUSDT
SXP / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư