Hoang_Kim

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XTZBTC 40% | 2 ASTBTC 20% | 1 CRVBTC 20% | 1 NMRBTC 20% | 1
0
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư