JayTiun

Về tôi #DayTrader
Đã tham gia
Daytrader
Phân bổ Thị trường
60 % tiền điện tử 20 % forex 20 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSDT 33% | 2 ATOMUSDT 17% | 1 LINKUSDT 17% | 1 EURJPY 17% | 1
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2390
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
913
79
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3169
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4808
161
40
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
325688
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1976
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư