JosFlorianoCorreiaJunior

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Russia
19391
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
10567
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15445
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
46925
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
39849
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến São Paulo, Brasil
1359
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PETR4
PETROBRAS PN N2
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
STBP3
SANTOS BRP ON NM
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SUZB3
SUZANO S.A. ON NM
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TIET11
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EKTR4
ELEKTRO PN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ITSA4
ITAUSA PN EJ N1
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RAIL3
RUMO S.A. ON NM
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư