KhiemNI

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
54 % forex 8 % hàng hóa 5 % các chỉ báo 33 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 28% | 11 USDJPY 15% | 6 VN301! 8% | 3 EURUSD 8% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 123
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5286
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14822
1669
9749
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10435
949
1237
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3696
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
586
50
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4386
249
2850
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3701
1324
45
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
742
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
35074
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
198
364
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
337943
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
417968
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
21
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
418
136
215
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư