L2H_Investment

Về tôi only noob
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
40 % tiền điện tử 40 % forex 20 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURJPY 20% | 2 XAUUSD 20% | 2 LUNAUSDT 10% | 1 SOLUSDT 10% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
438
13
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9446
820
1240
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư