MSFXGRUOP

Về tôi MSFOREX Our strategy, mainly covers scalping and day trading strategies. We don’t like to hold positions for a long time. Hit rate: 65-75% Risk to reward ratio : 1:1 to 1:2.5 Assets traded: Mainly Forex currency and Gold
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối
94
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Paris, France
6675
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4705
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3596
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
26146
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Sarajevo
9702
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4145
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
34496
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12520
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
942
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
42311
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
61381
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13689
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
555
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Portugal
8750
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối EARTH 🌍
9932
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
49
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối sri lanka
4541
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
37637
27
132
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAUUSD
Gold/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SBIN
STATE BK OF INDIA
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BANKNIFTY
NIFTY BANK
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư