Madcaptains

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
422
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
125
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
377
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
569
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCC.B
PURPOSE BITCOIN ETF CAD ETF NON CURRENCY HEDGED UNIT
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VMD
VIEMED HEALTHCARE INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
UGE
UGE INTERNATIONAL LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CAS
CASCADES INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
OTEX
OPEN TEXT CO
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GPV
GREENPOWER MTR CO INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DSG
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NVEI
NUVEI CORPORATION
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VST
VICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PLC
PARK LAWN CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KNR
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TFII
TFI INTERNATIONAL INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GOOS
CANADA GOOSE HOLDINGS INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PNG
KRAKEN ROBOTICS INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
REAL
REAL MATTERS INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AND
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GRN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GDNP
GOOD NATURED PRODUCTS INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MAXR
MAXAR TECHNOLOGIES INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GSY
GOEASY LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ATD.B
ATD.B
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KXS
KINAXIS INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PRN
PROFOUND MED CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MEAT
MODERN PLANT BASED FOODS INC.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SHOP
SHOPIFY INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DND
DYE & DURHAM LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VERY
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HDI
HDI
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CSU
CONSTELLATION SOFTWARE INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TRIP
RED LIGHT HOLLAND CORP.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BAM.A
BAM.A
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư