NTV-28

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
92 % forex 8 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDJPY 15% | 2 EURUSD 15% | 2 CHFJPY 8% | 1 EURJPY 8% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
3603
85
4106
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
694
117
846
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4107
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
2587
243
3264
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2769
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10343
927
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
201
36
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7849
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư