NTV-28

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
92 % forex 8 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDJPY 15% | 2 EURUSD 15% | 2 CHFJPY 8% | 1 EURJPY 8% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối
7120
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7137
687
1217
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
3097
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
202
36
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Admin
2674
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
2444
241
3356
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
685
114
849
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
3603
85
4118
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư