NZ_Shareman

Về tôi NZX Sharemarket picks USA Stock picks Forex currency pair picks Gold Oil Occassional Bitcoin
Đã tham gia Aotearoa
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Newzealand
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Pune
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Palestine 🇵🇸
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
ARG
ARGOSY PROPERTY LT NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MFT
MAINFREIGHT LTD NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PPH
PUSHPAY HOLDINGS NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MET
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GEN
GENERAL CAPITAL NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CAV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SEA
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IKE
IKEGPS GROUP LTD NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RBD
RESTAURANT BRANDS. NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PPH
PUSHPAY HOLDINGS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SPY
SMARTPAY HOLDINGS NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PEB
PACIFIC EDGE LTD NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MEE
ME TODAY LTD NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ERD
EROAD LIMITED NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BGI
BLACKWELL GLOBAL H NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NTL
NEW TALISMAN GOLD NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AFT
AFT PHARMACEUTICAL NPV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư