Nam2351999

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
17 % tiền điện tử 17 % forex 67 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 67% | 4 BTCUSD 17% | 1 EURUSD 17% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư