NamPham15

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EBSTBTC 50% | 2 XVGBTC 25% | 1 BTCUSDT 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư