Nikita_Yes

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7837
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Russia/Ukraine
11150
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Russia
11464
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Russia, Moscow
9135
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Russia
2581
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3402
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Russia
4435
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17343
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSD
Bitcoin / United States Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư