NngPhm

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
OGC 50% | 1 HHV 50% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Vietnam
42411
543
1803
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư