Nthieu

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
64 % forex 9 % tiền điện tử 6 % các chỉ báo 21 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 21% | 7 USDJPY 15% | 5 AUDUSD 6% | 2 VNINDEX 6% | 2
12
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư