OnlyHigherCrypto

Pro+
Về tôi Successful crypto trader. I created a system of technical analysis called Ace of Waters. Its a scalping strategy that exploits price volitility on 9m time frame. Trades BTC US100 and GOLD. 1lot each - FTMO Demo
Đã tham gia Florida
BTC9m ETH 9m US1009m XAUUSD4hr - 1.0 lot Trade Connect FTMO DEMO
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Islamabad
17
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
689
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Argentina
3883
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
16215
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
93
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Cocos Islands
14965
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1567
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TradingView
7675
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
67334
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
M&W
237
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Sweden
1131
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2165
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1900
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2231
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
59333
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NDQ100
Nasdaq Cash
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư