Porterhouse21

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Saturn 🪐
1597
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA, Georgia
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Belgium
74
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Iran Tehran
950
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
82
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư