Reza1400q

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Montréal
493
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Australia
2965
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Helsinki, Finland
34361
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15747
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối WORLD
1144
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9902
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NOT FINANCIAL ADVICE
2669
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1872
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United States
2516
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Wall Street
4230
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Malta
64412
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3442
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Gujarat
37094
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Cocos Islands
6403
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Vietnam
42116
543
1806
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
34809
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1449
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Tehran
389
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
18040
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8479
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư