RichDaddy

Pro
Về tôi I'm here to leverage knowledge in the financial markets with like-minded sophisticated investors and become a Rich Daddy :D
Đã tham gia Canada
Every day when I wake up, I choose to be rich!
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Denmark
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
26
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
107
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Canada
40
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
792
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
397
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Canada
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MMP.UN
PRECIOUS METALS AND MINING TRUST
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư