SimpleinvestMarttin

Về tôi I trade stocks ( buy&sell ) im an fan of TA and have a site where i try to learn orthers how to get startet and what to look after.
Đã tham gia Danmark
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối iran
86
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
2274
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
138
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
2274
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
732
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
32125
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6671
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London, UK
1681
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Los Angeles
1868
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Singapore
22
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Z
Zillow Group, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MPCES
MPC ENERGY SOLUTIO
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
916
CHINA LONGYUAN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NCOD
NORCOD AS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2333
GREATWALL MOTOR
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ETX
ETRION CORPORATION
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MAHA_A
MAHA ENERGY AB
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
M8G
MEDIA AND GAMES INVEST SE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HYSR
SunHydrogen Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DHER
DELIVERY HERO SE NA O.N.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MMM
MARLEY SPOON AG
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TRE
TECNICAS REUNIDAS S.A.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
285
BYD ELECTRONIC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2018
AAC TECH
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PARKEN
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HNSA
HANSA BIOPHARMA AB
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
JMIA
Jumia Technologies AG
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VXRT
Vaxart, Inc. - Common Stock
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GIB
CGI Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PLCE
Children's Place, Inc. (The)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DTE
DTE Energy Company
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DUFN
DUFRY N
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ZAP
ZAPTEC AS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BIOPOR
BIOPORTO A/S
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
883
CNOOC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SOBI
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SLRC
SLR Investment Corp.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SAP
SAP SE O.N.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RUN
Sunrun Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NEE
NextEra Energy, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ALO
ALSTOM
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SE
Sea Limited
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
STIM
Neuronetics, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
POLY
POLYPLANK AB
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư