Thang_Nguyen_Dinh

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
VHM 33% | 2 BID 17% | 1 LHG 17% | 1 PHR 17% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
156
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
15966
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36044
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
65653
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BID
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư