Trading_hub_vn

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
57 % forex 14 % các chỉ báo 29 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 29% | 2 JPN225 14% | 1 CADJPY 14% | 1 GBPJPY 14% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư