TrinhFX

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % tiền điện tử 17 % forex 8 % các chỉ báo 42 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 25% | 3 DXY 25% | 3 BTCUSD 17% | 2 EURUSD 8% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2764
825
38
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3607
85
4115
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAUUSD
Gold/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư