TrinhFX

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % tiền điện tử 17 % forex 8 % các chỉ báo 42 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 25% | 3 DXY 25% | 3 BTCUSD 17% | 2 EURUSD 8% | 1
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Thành phố Đà Nẵng
2122
561
17
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
3611
85
4148
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAUUSD
Gold/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư