TrungNguynd3a75a21f3644651

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
TTF 50% | 1 BSR 50% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
225
22
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư