Val-id

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối USA
65
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
34
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
1100
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
814
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Duhok
1272
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
4765
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
110
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SAMSUN
124
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối trade land
267
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
https://t.me/bitcoin_masters
6298
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Netherlands
55
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Too the moon
407
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
166
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
65
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
313
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2744
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối international
2254
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
7052
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
125
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GME
GameStop Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XRPUSD
XRP / Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BLNK
Blink Charging Co.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SHMP
NATURALSHRIMP INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EKSO
Ekso Bionics Holdings, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NFLX
Netflix, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MXWL
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KTOV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PTI
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EPAM
EPAM Systems, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XGTI
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ALEAF
Aleafia Health Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CVRS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MTNB
Matinas Biopharma Holdings, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CRMD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AMRN
Amarin Corporation plc
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSD
BTC/USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VTL
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
FUV
Arcimoto, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HEAR
Turtle Beach Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EOLS
Evolus, Inc. Common Stock
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EPOR
Epic Corp.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CPST
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RGSE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
FLKS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NBEV
NewAge, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HSGX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SYBX
Synlogic, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SGMS
Scientific Games Corp
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ACB
AURORA CANNABIS INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ACST
Acasti Pharma, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
OGEN
Oragenics Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư