Valentino_js

Đã tham gia C:\Windows\System32
Phân bổ Thị trường
75 % forex 25 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 25% | 4 EURUSD 25% | 4 USDCAD 19% | 3 AUDUSD 12% | 2
Lần xem cuối
1
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư