Viktor_Vladzimirovich

Premium
Về tôi 📈 Trader with 8 years of experience ❗️ Join the TradePlus VIP ROOM to receive trading signals (Fx, Crypto, Indices), VIP analytics and Trader's personal support ❗️
Đã tham gia Europe t.me/tradeplus_im
🔥📈 FREE TELEGRAM Channel 📈🔥 👉 https://t.me/tradeplus_im ❗️
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
23590
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LONDON - UK
6654
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA 🇺🇸🇨🇴🇨🇦🇪🇸🇩🇪🇿🇦🇬🇧🇷🇺🇨🇳
22293
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17497
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
21228
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vancouver, Canada
19799
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối EARTH 🌍
11001
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Wall Street, NYC
5019
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
47541
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27517
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United States 🇺🇸
5180
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Helsinki, Finland
49087
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3834
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
39405
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami
113716
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Romania
20672
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
69951
39
164
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối WORLD
116873
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Sarajevo
14991
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư