YusofIbrahim

Pro+
Về tôi I am Senior Financial Consultant at STMARKET in Cambodia
Đã tham gia Cambodia
I trade only USDJPY, EURUSD,GBPUSD, Gold sometime
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
17
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Pakistan
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
22378
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
8897
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
97354
0
1460
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
103887
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
17
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3372
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
17639
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Wonderland
8588
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Kalispell, MT
1555
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42522
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến germany
5017
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Bangladesh
1238
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
5828
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
49794
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
414
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ireland
313
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Melbourne Australia
2284
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United Kingdom
47141
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
80421
0
51
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Samadhi
110672
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GBPUSD
British Pound/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GBPUSD
GBP/USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư