_Everest_

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối RAJKOT
108
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
16
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London, UK
345
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối India
860
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United Kingdom
46221
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE
101437
0
228
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Europe
28491
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
32317
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
94581
0
1466
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
38216
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
15373
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
31136
0
117
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Cyprus
13140
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vancouver, Canada
11512
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối WORLD
111864
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Texas
3665
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
58380
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Austria/Germany
6865
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
40092
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
27437
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
19861
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
31933
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1951
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
16950
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư