acrossthespread

Premium
Về tôi Weston Nakamura Manager, The Real Vision Exchange Global Macro Markets
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United Kingdom
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Geneva, Switzerland
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Belgium
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Global
340
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BAMLH0A0HYM2
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BAMLC0A4CBBB
ICE BofA BBB US Corporate Index Option-Adjusted Spread
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SRVIX
CBOE INTEREST RATE VOLATILITY INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VXJ2021-VXH2021
VXJ2021-VXH2021
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
OVLXE
TOTAL VOLUME (EQUITIES) - PHILLY
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6954
FANUC CORPORATION
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VIX
VOLATILITY S&P 500
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VX2!-VX1!
VX2!-VX1!
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VIX/VXN
VIX/VXN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BVOL24H
Bitcoin Historical Volatility Index
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GLD/SLV
GLD/SLV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TYVIX/VIX
TYVIX/VIX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6A1!
AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
US10Y-JP10Y
US10Y-JP10Y
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
US10Y-US03MY
US10Y-US03MY
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1557
SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BAMLC0A1CAAA
ICE BofA AAA US Corporate Index Option-Adjusted Spread
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
UVXY
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCTRY
Bitcoin / Turkish Lira
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCJPY
Bitcoin / Yen
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PCC
PUT/CALL RATIO (EQUITIES+INDICIES) - CBOE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
WORK
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSD/CL1!
BTCUSD/CL1!
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VIXM-VXX
VIXM-VXX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BIDEN
US PRESIDENTIAL ELECTION 2020 BIDEN AVERAGE POLLS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ES1!/NQ1!
ES1!/NQ1!
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9984
SOFTBANK GROUP CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ZQM2021
30 DAY FEDERAL FUNDS FUTURES (JUN 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GDX
VanEck Gold Miners ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SPY/QQQ
SPY/QQQ
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NK2251!/ES1!
NK2251!/ES1!
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NK2251!/TOPIX1!
NK2251!/TOPIX1!
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GOLD/PLATINUM
GOLD/PLATINUM
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư